Department of Education CPD courses

  • This course offers an in-depth look at how teachers can harness the power of ICT on a practical level to facilitate and improve their teaching methods. Through better use of technology in the classroom, this course strives to foster and develop the skills and knowledge necessary to effectively utilise an e-learning platform.   Module 1: IT benefits. We highlight core benefits of Technology in the classroom and offer a general understanding and awareness of different Google Apps. Module 2: iPad merits. The aim is for the participant to have a greater knowledge of iPad technology, its features and functions, and the options available for use in the classroom. Module 3: S.S.E. The projected outcome is to facilitate SSE discussion and reflection on the importance of enhancing teaching methods, learning skills and leadership of the participants. Module 4: Google Classroom. Participants will be able to create a class in Google Classroom and gain an understanding of classroom navigation and Class settings. Module 5: Web Design. We offer an explanation of Domain names and hosting. Participants will gain an overview of how to install Wordpress, it’s settings and Admin Panel.
  • Join us this Summer to discover the essence of Well-being and prepare to make it part of your own life and the lives of your students. Our course is key to equipping children with the knowledge, skills and competencies to deal with challenges that impact on their well-being. We offer a myriad of tips, practices and strategies to support personal, professional and pupil well-being.   Module 1: Participants will gain a clear understanding of the main strands of the SPHE and Well-being. Module 2: We offer strategies to develop and improve concentration, memory and self-esteem and personal skills. Module 3: We address SSE and the importance of practicing Mindfulness. Module 4: Identify the elements which characterise good Nutrition and healthy diets. Module 5: Acquire a range of positive techniques to develop a positive and flourishing Mindset  
  • If you have an interest in Special education, then this course is definitely for you. It aims to offer a series of intervention strategies and techniques that will equip teachers to work in the arena of Special Education. We provide learning support theory and procedures, for acquiring knowledge and understanding of the SET role.   Module 1: We discuss a whole school approach to Special Education and the role of the SEN teacher. Module 2: We offer strategies to cope effectively with children with special behavioural needs. Teaching strategies and interventions are outlined and examined. Module 3: We address SSE and the importance of SEN screening, assessment and effective Student Support Files Module 4: The participant will have a better understanding autism, interventions and teaching approaches that can successfully support the child with ASD on their learning journey. Module 5: The specific learning outcome of this Module is to foster an awareness of inclusion, setting out strategies for inclusion of children with SEN
  • On this course, we outline an effective system for managing student behaviour. We focus on promoting positive behaviour, and encourage students to be accountable by allowing them to design their own rules and expectations. We provide techniques and tips to prevent power struggles, maintain self-control, set goals, resolve conflict and maintain calmness and positivity. Stock up on your strategies this Summer to motivate your pupils to learn and succeed. Module 1: Good Behaviour. We discuss approaches to acquire a positive classroom environment, to ensure good behaviour for learning. Module 2: Effective Coping Skills. The aim is for the participant to acquire an understanding of the skills required to cope effectively with children with special behavioural need Module 3: S.S.E. and Goals. The projected outcome is to facilitate SSE discussion and reflection on the importance of problem-solving models and goal setting. Module 4: Develop Positive Mind-set. The learning objective is to enable participants to develop a positive mind-set and effective coping skills. Module 5: Effective Communication. The specific learning outcome is to foster an appreciation of the skills and concepts required for effective communication.
  • This course is aimed at teachers who would like to foster a deeper appreciation and understanding of the 5 strands of the Visual Arts curriculum, while cultivating their own inner artist. Packed full of inspiring ideas, we offer a wealth of sample lessons and techniques to awaken and nurture the budding artist. Module 1: The outcome is to explore the skills and concepts that are developed through the medium of ‘Drawing’. Participants will be given the opportunity to explore, create and reflect on their teaching skills. Module 2: The learning outcome is to acquire an understanding of the skills and concepts that developed within the medium of ‘Painting'. Module 3: The objective of this module is to discuss the SSE process and reflect on the concepts that are potentially developed through the medium of ‘Printing’. Module 4: The outcome is to develop an understanding of the skills that are potentially developed within the medium of ‘Clay & Construction’. Module 5: The specific learning outcome is to foster an appreciation of the skills and concepts that are developed through exploring and creating with the medium of ‘Fabric & Fibre’.
  • Tá an cúrsa seo deartha chun cur chuige praiticiúil a thairiscint chun aire a thabhairt i saol gnóthach an lae inniu. Forbróidh sé scileanna a fhágann go mbeidh tiúchan níos airde agus leibhéil aird, strus laghdaithe agus níos mó feidhmíochta ag daltaí agus múinteoirí araon. Tairgeann an cúrsa réimse smaointe, coincheapa agus moltaí maidir le húsáid phraiticiúil sa seomra ranga chun teagasc an aire a éascú. Modúl 1: Réamheolas an chúrsa agus imlíníocht na ngnéithe ar líne. Aibhsigh croí-théama OSPS, ag díriú ar strus, frithbhulaíocht, réiteach coimhlinte agus spriocanna a rianú do leanaí. Tuiscint agus feasacht ghinearálta ar aireachas a thairiscint, machnamh aireach san áireamh. Modúl 2: Bainistíocht Struis. A bheith in ann monatóireacht agus clárú leibhéil strus pearsanta, a gcúis agus a n-éifeacht. Aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le féin-mheas agus céannacht an linbh, agus a thairiscint scileanna agus teicnící a chumhachtú Modúl 3: Féinmheastóireachta Scoile. Pléigh an próiseas 6 chéim le haghaidh SSE, agus déan cur síos ar threoirlínte WSE. Cuirfidh sé seo feabhas ar mhodhanna teagaisc, ar scileanna foghlama agus ar cheannaireacht na rannpháirtithe, rud a léirítear go dearfach sa seomra ranga. Déanfaidh na rannpháirtithe an dea-chleachtas a mhodhnú agus a oiriúnú le cur i bhfeidhm ina bplean scoile reatha Modúl 4: Réiteach fadhbanna agus socrú spriocanna. Beidh rannpháirtithe ag foghlaim scileanna, straitéisí agus teicnící le haghaidh réiteach fadhbanna agus socrú spriocanna, le húsáid phearsanta agus ghairmiúil araon. Scrúdú a dhéanamh ar raon na scileanna cumarsáide atá ar fáil, agus a thábhacht do leanaí bunscoile. Modúl 5: Réiteach coimhlinte agus frithbhulaíocht sa rang agus i dtimpeallacht na scoile. Gheobhaidh rannpháirtithe raon teicnící agus straitéisí chun déileáil le bulaíocht agus le coinbhleacht.